Sức Mạnh Của hệ Thống Niềm Tin Của Chúng ta

€ 12.99
Spedizione calcolate al checkout.
Tipologia

Hệ thống niềm tin của chúng ta là một sức mạnh vô hình đằng sau hành vi của chúng ta. Những gì chúng ta tin tưởng sẽ thúc đẩy những gì chúng ta làm và những gì chúng ta làm quyết nh những gì chúng ta đạt được. Hệ thống niềm tin của chúng ta là một trong những lực lượng mạnh nhất nh hưởng đến mọi quyết nh mà chúng ta a ra. Khi một niềm tin mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng phục hồi của chúng ta.

Khóa học này bao gồm các lĩnh vực khác nhau mà hệ thống niềm tin của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu cách kiểm tra cơ bắp và sẽ cung cấp cho bạn danh sách những niềm tin có thể hạn chế khả năng tiếp cận để phát triển lối sống củ!

    Iscriviti alla nostra newsletter